PROPOZICE ZÁVODU

BOLEVECKÝ BĚH 2018 - 2. ROČNÍK BĚHU KOLEM BOLEVECKÝCH RYBNÍKŮ

PROPOZICE ZÁVODU

Startovné 50 Kč platí pouze dospělí závodníci.
Ceny a diplomy pro první tři závodníky v každé kategorii.

Tratě jsou vedeny po lesních cestách v okolí boleveckých rybníků. Šatny a sprchy jsou k dispozici v prostoru startu a cíle.

Pořadatelé mohou dodatečně rozhodnout v závislosti na počtu přihlášených o vypsání samostatných kategorií pro hochy a dívky u dětí malých a nejmenších, případně o vložení kategorie dětí narozených v roce 2015 a mladších. Přihlásí-li se do závodu na 8 000 m nejméně tři ženy,bude vyhlášena samostatná kategorie, stejně jako v případě přihlášky nejméně tří žen na 4 000 m starších třicet pěti let (Ženy veteránky). Případné změny budou oznámeny do patnácti minut před startem.

PRAVIDLA ZÁVODU

Obecné

 • Závod se pořádá ve veřejném prostoru.
 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně přihlášení závodníci.
 • Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození).
 • Účastníci mladší 15-ti let mohou startovat v kategorii pro dospělé, je zdravotně způsobilý, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.
 • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
 • Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
 • Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.Přihlášky k závodu

 • Přihláška k závodu bude platná až po jejím zaplacení, připsáním na účet pořadatele v plné výši nebo hotovostní platbou v den konání závodu.
 • Poplatek (startovné) uhrazený účastníkem je nevratný.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.boleveckybeh.cz.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.
 • Přihlášky na místě se budou přijímat nejdéle do 15 minut před startem přísušné kategorie!!!Závod a startovní balíčky

 • Startovní čísla musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně.
 • Startovní číslo nebo čip jsou nepřenosné na jinou osobu a distanci. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu.
 • Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, trekkové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Do prostoru startu a cíle je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup se zvířaty.
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci.
 • Pořadatel závodu zajišťuje převlékárnu v prostorách kempu.
 • Občerstvení pro závodníky bude podáváno v cíli a v zázemí.
 • Ceny pro vítěze jsou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele. Ceny nejsou právně vymahatelné.

ZÁVODNÍ KATEGORIE

Číslo kategorie Start Název kategorie Ročník Trať
1 10:00 Nejmenší děti 2014 a mladší 60 m
2 10:10 Malé děti 2012 - 2013 300 m
3 10:15 Dívky 2010 - 2011 300 m
4 10:20 Hoši 2010 - 2011 300 m
5 10:30 Dívky 2008 - 2009 900 m
6 10:40 Hoši 2008 - 2009 900 m
7 10:50 Dívky 2006 - 2007 900 m
8 11:00 Hoši 2006 - 2007 1,4 km
9 11:10 Dívky 2004 - 2005 1,4 km
10 11:20 Hoši 2004 - 2005 2,8 km
11 11:20 Dorostenky 2001 - 2003 2,8 km
12 11:35 Dorostenci 2001 - 2003 4 km
13 11:35 Ženy 2000 a starší 4 km
14 12:00 Muži 1979 - 2000 8 km
15 12:00 Veterání I 1969 - 1978 8 km
16 12:00 Veteráni II 1969 - 1978 8 km
17 12:00 Veteráni III 1958 a starší 8 km

PŘIJĎTE SI ZAZÁVODIT V SOBOTU 15. ZÁŘÍ

2. ročník běhu kolem boleveckých rybníků

PŘIHLÁSIT SE NA ZÁVOD